Lidija Kralj

photo edit
Click to edit


Mixes
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Opis mogućnosti, vježbe za dijeljene dokumente

views 211
Lesson page

0:07:49 | 2 years ago

Predavanje za Zimsku školu matematike u Osijeku

views 53
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

views 72
views 175
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Radionica za Metodički skup učitelja i nastavnika matematike, Pula 2015.

views 60
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Predavanje za konferenciju MobilityDay 2015

views 32
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Sway za početnike

views 70
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Korištenje društvenih mreža za profesionalni razvoj i rad s učenicima Primjer Yammera

views 113
Lesson page

0:05:47 | 2 years ago

Odgovorno korištenje interneta u obrazovanju 16:9

views 63
Lesson page

0:05:47 | 2 years ago

Radionica za učitelje

views 13
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Kaleidoscope, osna simetrija. Marija Kuzmić, Elena Kovaček i Bojana Ciler, 8.b OŠ Veliki Bukovec

views 29
Lesson page

0:02:18 | 2 years ago

Lana Amadori i Antonija Ledinko, 7.b OŠ Veliki Bukovec

views 106
Lesson page

0:02:25 | 2 years ago

Josip Požgaj i Saša Martinković, 7.b OŠ Veliki Bukovec

views 27
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Marta Bačani i Josipa Ovčar, 8.b OŠ Veliki Bukovec

views 19
Lesson page

0:01:45 | 2 years ago

Marija Kuzmić, Bojana Ciler i Elena Kovaček, 8.b OŠ Veliki Bukovec

views 75
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Gabrijel Stankir i Marin Kranjec, 8.a OŠ Veliki Bukovec

views 152
Lesson page

0:01:11 | 2 years ago

Igor Okić i Ivan Botak, 8.b OŠ Veliki Bukovec

views 86
Lesson page

0:02:46 | 2 years ago

Antonio Štefanec i Tino Zember, 8.a OŠ Veliki Bukovec

views 15
Lesson page

0:00:00 | 2 years ago

Josipa Ovčar i Marta Bačani, 8.b OŠ Veliki Bukovec

views 8