,,თევზი'' - ბელა ნავდარაშვილი

პრეზენტაცია მოიცავს თხრობითი და ინფორმაციული ტექსტის გააზრებას. ასევე, ტესტურ დავალებებს.

1.0x

,,თევზი'' - ბელა ნავდარაშვილი

Created 1 year ago

Duration 0:03:20
lesson view count 11
პრეზენტაცია მოიცავს თხრობითი და ინფორმაციული ტექსტის გააზრებას. ასევე, ტესტურ დავალებებს.
Select the file type you wish to download