ประสบการณ์จริงด้านการประเมินผลลัพธ์และการคำนวณขนาดตัวอย่าง

น.ส. อังคณา เพชรกาฬ หน่วยตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

research
1.0x

ประสบการณ์จริงด้านการประเมินผลลัพธ์และการคำนวณขนาดตัวอย่าง

Created 1 year ago

Duration 0:32:18
lesson view count 19
น.ส. อังคณา เพชรกาฬ หน่วยตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
Select the file type you wish to download