ტექნოლოგიური მეთოდი«მილი»

თამაში-სავარჯიშო

Georgian language
1.0x

ტექნოლოგიური მეთოდი«მილი»

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 778
თამაში-სავარჯიშო
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ტექნოლოგიური მეთოდი«მილი»

  Slide 1 - ტექნოლოგიური მეთოდი«მილი»

  • რუსუდან გონაშვილი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
  • ქართული ენა
  • ტექნოლოგიური მეთოდის შემმუშავებელი და ავტორი: რუსა გონაშვილი
  • http://portpolio1.blogspot.com/
 2. საავტორო ტექნოლოგიური მეთოდი «მილი»

  Slide 2 - საავტორო ტექნოლოგიური მეთოდი «მილი»

  • მოსწავლე ჯერ ზეპირად სცემს კითხვებზე პასუხს ან წერილობით ასრულებს დავალებას, შემდეგ კი წითელ ისრებზე დაწკაპუნებით ამოწმებს შესრულებული დავალების სისწორეს.ჯადოსნური მილი თავად აჩვენებს სწორ პასუხებს. დავალებების სლაიდზე დასაბრუნებლად გამოიყენეთ ღილაკი
  • მითითება!
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
  • http://portpolio1.blogspot.com/
 3. ვარიანტები

  Slide 3 - ვარიანტები

  • ვარიანტი 1
  • ვარიანტი 2
  • ვარიანტი 3
  • ვარიანტი 4
  • ვარიანტი 5
  • ვარიანტი 6
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 4. Slide 4

  • ჟირაფი
  • თოლია
  • გემი
  • გირჩი
  • ჩასვით გამოტოვებული ასო-ბგერები:
  • ...
  • ...
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 5. Slide 5

  • გ ვ ა-რ ი
  • რ კ ი-ნ ა
  • ბ ე-ღ უ-რ ა
  • კა-ტ ე-რ ი
  • დაყავი სიტყვა მარცვლებად:
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 6. Slide 6

  • ს კ ა-მ ი
  • კ ო მ-შ ი
  • ვ ე ფ-ხვ ი
  • ფ ი ფ-ქი ა
  • დაყავი სიტყვა გადასატანად:
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 7. Slide 7

  • ვიწრო ზედს.სახ
  • მზე არს.სახ
  • მირბიან ზმნა
  • ისინი ნაცვ.სახ
  • მიუთითე მეტყველების ნაწილები:
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 8. Slide 8

  • კატა რა ჯგ.
  • ბებია ვინ ჯგ.
  • ნინო ვინ ჯგ.
  • ჩაი რა ჯგ.
  • ვინ ჯგუფისაა თუ რა ჯგუფისა?
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი
 9. Slide 9

  • მაგრად
  • კარგათ
  • ავათ
  • ცუდად
  • რომელ სიტყვებშია დაშვებული შეცდომები?
  • მაგრად
  • კარგად
  • ავად
  • ცუდად
  • ტექნოლოგიური მეთოდის ავტორი: რუსა გონაშვილი