Infoga olika objekt i presentationen (Swedish)

Infoga och redigera bilder samt lägga till mer i nästa PowerPoint-presentation. Den andra av de fyra Office Mix-utbildningsvideorna är för nybörjare (fungerar också som en repetition) som vill lära sig om PowerPoint från utbildnings- och videoteamet på support.office.com.

Office PowerPoint 2016
1.0x

Infoga olika objekt i presentationen (Swedish)

Created 1 year ago

Duration 0:01:45
lesson view count 236
Infoga och redigera bilder samt lägga till mer i nästa PowerPoint-presentation. Den andra av de fyra Office Mix-utbildningsvideorna är för nybörjare (fungerar också som en repetition) som vill lära sig om PowerPoint från utbildnings- och videoteamet på support.office.com.
Select the file type you wish to download