Første verdenskrig - utløsende årsaker

History
1.0x

Første verdenskrig - utløsende årsaker

Created 3 years ago

Duration 0:11:45
lesson view count 358
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: History
 1. Første verdenskrig

  Slide 1 - Første verdenskrig

  • Del 2
 2. Hva lærte vi sist?

  Slide 2 - Hva lærte vi sist?

  • 1914-1918
  • Nasjonalisme/Imperialis
  • Militarisme og opprustning
  • Propaganda
  • Alliansesystemer
  • La belle epoque
  • Bakenforliggende årsaker
 3. Skyttergravkrigen

  Slide 3 - Skyttergravkrigen

  • Nye våpen påvirket selvfølgelig måten man sloss på, og i lange perioder låste krigen på vestfronten seg ved de samme linjene.
 4. Var dette nok til å starte en krig?

  Slide 4 - Var dette nok til å starte en krig?

  • Ingen trodde allikevel på krig.
  • politikere/finansfolk: stormaktenes økonomier for innvevd i hverandre
  • voksende arbeiderbevegelse motarbeidet imperialisme, nasjonalisme og militarisme. Truet med generalstreik.
  • Internasjonale fredskrefter.
 5. Balkanhalvøya

  Slide 5 - Balkanhalvøya

  • Balkankrigene 1912-13  Det osmanske riket mistet kontrollen.
  • Strid mellom grekere, bulgarere, serbere og albanere om hvor grensene skulle gå.
  • Serbia erobret Kosovo og Makedonia  økte ambisjoner
  • Mål: Stor-Serbia
  • Trussel mot Ø/U: fleste kroatere, slovenere og mange serbere bodde her. (kontroll over Bosnia-Hercegovina i 1908).
  • Ø/U fryktet Stor-Serbisk allianse med Russland.
  • Russland vekt på panslavisk ide: alle slavisktalende folk søke sammen, helst under russisk ledelse.
  • Ø/U lette febrilsk etter mulighet til å gå i krig
 6. Utløsende årsak

  Slide 7 - Utløsende årsak

  • 28. juni 1914 skjøt og drepte en bosnisk-serbisk gymnasiast den østerrikske tronfølgeren og hans kone da de besøkte Sarajevo.
  • Ø-U la ansvaret på Serbia, truet med krig
  • Ø-U regnet med at samarbeidet med Tyskland virket avskrekkende på Russland
  • Russland regnet med fransk støtte pga krigen mot Tyskland på 1860/70-tallet
 7. Gjerningsmann og offer

  Slide 8 - Gjerningsmann og offer

 8. Slide 9

  • Russland hadde store interesser i Serbia
  • Tyskland gav full støtte til Ø-U
  • Blankofullmakten
  • Russland lovet støtte til Serbia
  • 28. juli 1914: Ø-U erklærer krig mot Serbia