ილია ჭავჭავაძე-“ოთარაანთ ქვრივი“

პრაქტიკული გაკვეთილი - მწერლის ენა, არგუმენტირებული ესე, ფრაზეოლოგიზმები „ოთარაანთ ქვრივში“

Georgian Language
1.0x

ილია ჭავჭავაძე-“ოთარაანთ ქვრივი“

Created 2 years ago

Duration 0:06:09
lesson view count 792
პრაქტიკული გაკვეთილი - მწერლის ენა, არგუმენტირებული ესე, ფრაზეოლოგიზმები „ოთარაანთ ქვრივში“
Select the file type you wish to download