Gdzie jest menu użytkownika

O pulpitach, oknach i organizowaniu pracy użytkownika w Windows

Windows
1.0x

Gdzie jest menu użytkownika

Created 2 years ago

Duration 0:12:09
lesson view count 30
O pulpitach, oknach i organizowaniu pracy użytkownika w Windows
Select the file type you wish to download