Mobile Operator Fraud (serbian version)

Fraud made by public Serbian mobile operator Telekom Serbia. Fraud made by using fake time of conversation and use of unused numbers for calculated calls.

FraudMobile CompanyTelecom Serbia
1.0x

Mobile Operator Fraud (serbian version)

Created 3 years ago

Duration 0:17:43
lesson view count 19
Fraud made by public Serbian mobile operator Telekom Serbia. Fraud made by using fake time of conversation and use of unused numbers for calculated calls.
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. DA LI IMATE PRIJATELJE ?

  Slide 1 - DA LI IMATE PRIJATELJE ?

  • DEMONSTRACIJA PREVARE MOBILNE TELEFONIJE SRBIJE II DEO
 2. KAKO JE POČELO

  Slide 2 - KAKO JE POČELO

  • Nakon kradje mobilnog telefona, u inostranstvu, u januaru 2015. godine, stigao je sledeći račun.
 3. PRIKUPLJANJE PODATAKA

  Slide 3 - PRIKUPLJANJE PODATAKA

  • www.telekom.rs
 4. PROVERA OBRAČUNA

  Slide 4 - PROVERA OBRAČUNA

  • Najpre je proverena zbirna struktura potrošnje, na osnovu koje je sačinjen račun:
  • TRAJANJE RAZGOVORA U ROMINGU 28 SATI, 10 MINUTA I 42 SEKUNDE !
 5. ANALIZA LISTINGA

  Slide 5 - ANALIZA LISTINGA

 6. NEMOGUĆ OBRAČUN !

  Slide 6 - NEMOGUĆ OBRAČUN !

  • 1
  • REALNO VREME TRAJANJA POZIVA:
  • 5:42:33
  • 2
  • VREME IZ OBRAČUNA:
  • 28:10:42
  • 3
  • VIŠE OBRAČUNATO VREME OD REALNOG VREMENA(RB2-RB1)
  • 22:28:09
  • VREME IZ OBRAČUNA
  • REALNO VREME
  • TRAJANJA POZIVA
  • OBRAČUN PREVARE MTS-A U VREMENU
  • MTS JE KORISNIKU OBRAČUNAO 22 SATA, 28 MINUTA I 9 SEKUND VIŠE VREMENA, NEGO ŠTO JE REALNO MOGUĆE !
 7. KAKO JE DOŠLO DO NAVEDENE PREVARE

  Slide 7 - KAKO JE DOŠLO DO NAVEDENE PREVARE

  • Vremena u listingu se preklapaju, te je u istom trenutku aktivno dva ili više odlaznih poziva !
 8. NEPOSTOJEĆI BROJEVI NA LISTINGU !

  Slide 8 - NEPOSTOJEĆI BROJEVI NA LISTINGU !

  • Na listingu se nalaze tri broja telefona iz Srbije, koja se konstantno ponavljaju. Pozvali smo navedene brojeve:
  • 064/151-8550
  • 065/256-4984
  • 065/322-4406
  • BROJEVI NA LISTINGU SU NEPOSTOJEĆI BROJEVI !
 9. KRAJ II DELA

  Slide 9 - KRAJ II DELA