გრამატიკული შეცდომების შემოწმება

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ ჩავრთოთ გრამატიკული შეცდომების შემოწმების ფუნქციონალი და რას გულისხმობს ის

1.0x

გრამატიკული შეცდომების შემოწმება

Created 1 year ago

Duration 0:01:33
lesson view count 5
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ ჩავრთოთ გრამატიკული შეცდომების შემოწმების ფუნქციონალი და რას გულისხმობს ის
Select the file type you wish to download