ph vrijednosti - Vito Pikl

8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika

kemija
1.0x

ph vrijednosti - Vito Pikl

Created 2 years ago

Duration 0:00:39
lesson view count 51
8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: kemija
 1. pH vrijednosti

  Slide 1 - pH vrijednosti

  • Izradio: Vito Pikl, 8.r.
  • II. OŠ Čakovec
 2. Što je ph vrijednost?

  Slide 2 - Što je ph vrijednost?

  • Po okusu tvari znamo da one mogu biti kisele (kao limun) ili lužnate (poput sapuna). Ako je pH vrijednost neke tvari manja od 7 tada smatramo tu tvar kiselom, a ako je veća od 7 tada je ona lužnata. pH vode je točno 7 i ona se smatra neutralnom.
 3. U ovoj simulaciji možemo vidjeti kako pH vrijednosti rade.

  Slide 3 - U ovoj simulaciji možemo vidjeti kako pH vrijednosti rade.

 4. Kako izmjeriti ph vrijednost

  Slide 4 - Kako izmjeriti ph vrijednost

  • Za preciznije mjerenje pH vrijednosti koristi se pH-metar, a za manje preciznije mjerenje se koriste indikatorski papiri.
  • Ako je pH 0 do 6 onda je tvar kiselina, ako je 7 onda je tvar neutralna (voda), a ako je od 8 do 14 onda je lužina.
 5. Povijest ph vrijednosti

  Slide 5 - Povijest ph vrijednosti

  • PH skalu je izumio 1909. S.P.P Sorenson. On je bio kemičar na Carlsbergovom laboratoriu u Kopenhagenu u Danskoj. Ljestvica je poznata kao Sorensonova skala do 1924., kada je revidirana i preimenovana.