ქანდაკება

პრეზენტაციაში მოცემულია ერთგვარი საშინაო დავალება, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეებმა საგანმანათლებლო პორტალზე უნდა შექმნან დანართები თემაზე-ქანდაკება.

art
1.0x

ქანდაკება

Created 1 year ago

Duration 0:03:54
lesson view count 6
პრეზენტაციაში მოცემულია ერთგვარი საშინაო დავალება, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეებმა საგანმანათლებლო პორტალზე უნდა შექმნან დანართები თემაზე-ქანდაკება.
Select the file type you wish to download