Ph vrijednost - Neven Žilavec

8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika

kemija
1.0x

Ph vrijednost - Neven Žilavec

Created 2 years ago

Duration 0:02:06
lesson view count 109
8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: kemija
 1. pH VRIJEDNOST

  Slide 1 - pH VRIJEDNOST

 2. Korištenje pH vrijednosti

  Slide 2 - Korištenje pH vrijednosti

  • pH vrijednost govori koliko je tvar kisela ili lužnata
  • Kad nismo sigurni da li je tvar kisela ili bazna stavimo lakmus papir
  • Lakmus papir je vrsta indikatorskog papira koja se upotrebljava kao kiselo-bazni indikator
  • Obična voda je pH neutralna (pH = 7.0)
  • Kada miješamo neku kemikaliju i vodu uvijek treba dodavati
  • kemikaliju u vodu
 3. Dokazivanje pH vrijednosti

  Slide 3 - Dokazivanje pH vrijednosti

  • Koristimo skalu
  • Skala od 0-14
  • pH razina 7 je neutralna
  • Vrijednosti <7 su dokaz da je tvar kisela
  • Vrijednosti >7 su dokaz da je tvar lužnata
  • Korištenje soka crvenog kupusa
 4. Slide 4

  • Lakmus papir je vrsta indikatorskog papira koja se upotrebljava kao kiselo-bazni indikator
  • u kiselom je plavi lakmus-papir crven
  • u bazičnome je crveni lakmus-papir plav
 5. Zabavite se simulacijom:

  Slide 6 - Zabavite se simulacijom:

 6. Hvala na pažnji!

  Slide 10 - Hvala na pažnji!

  • Izradio: Neven Žilavec 8.b, II. OŠ Čakovec