ს უ ნ თ ქ ვ ა

სუნთქვის სისტემა, ალვეოლები, გაზთ ცვლა;

1.0x

ს უ ნ თ ქ ვ ა

Created 4 months ago

Duration 0:07:40
lesson view count 8
სუნთქვის სისტემა, ალვეოლები, გაზთ ცვლა;
Select the file type you wish to download