Distribuer inndelingsgrupper

OneNote-teamet har alltid satt elever og lærere i fokus, og har arbeidet tett med lærere ved å lytte til deres ønsker og behov. Ut ifra ønsker og tilbakemeldinger fra pedagoger har OneNote-teamet nå lansert et nytt tillegg for OneNote. Med dette nye Klassenotatblokk-tillegget kan du nå også opprette nye inndelingsgrupper til alle elevene. Samt inndelinger inni inndelingsgrupper. I denne Mixen viser jeg deg hvordan dette gjøres.

OneNotedistribusjonKlassenotatblokk tilleggorganiseringeffektiviseringinndelingsgruppertutorial
1.0x

Distribuer inndelingsgrupper

Created 2 years ago

Duration 0:01:34
lesson view count 29
OneNote-teamet har alltid satt elever og lærere i fokus, og har arbeidet tett med lærere ved å lytte til deres ønsker og behov. Ut ifra ønsker og tilbakemeldinger fra pedagoger har OneNote-teamet nå lansert et nytt tillegg for OneNote. Med dette nye Klassenotatblokk-tillegget kan du nå også opprette nye inndelingsgrupper til alle elevene. Samt inndelinger inni inndelingsgrupper. I denne Mixen viser jeg deg hvordan dette gjøres.
Select the file type you wish to download