Sett inn filmer i OneNote

Nå kan du sette inn filmer fra nettet i OneNote. Du kan sa spille av filmen og ta notater om du ønsker det - alt på en OneNote-side! Se denne Mixen for hvordan.

Studer smarterestjerneelev med Office 365OfficeOneNotemsftedu
1.0x

Sett inn filmer i OneNote

Created 1 year ago

Duration 0:00:29
lesson view count 13
Nå kan du sette inn filmer fra nettet i OneNote. Du kan sa spille av filmen og ta notater om du ønsker det - alt på en OneNote-side! Se denne Mixen for hvordan.
Select the file type you wish to download