სიტყვის ბგერობრივი ანალიზი

დაწყებითი საფეხური

Georgian language
1.0x

სიტყვის ბგერობრივი ანალიზი

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 1296
დაწყებითი საფეხური
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Slide 1

  • სიტყვის ბგერობრივი ანალიზი
  • © რუსუდან გონაშვილი
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი
 2. განმარტებითი ბარათი

  Slide 2 - განმარტებითი ბარათი

  • რუსა გონაშვილი
  • ტრენაჟორი შეიცავს სიტყვაში ცალკეული ბგერების გამოყოფის უნარ-ჩვევების გასავითარებელ 7 სავარჯიშოს ფრონტალური და ინდივიდუალური სამუშაოსათვის .
  • სამუშაოს შესრულებისას საჭიროა არა შემოთავაზებული პასუხებიდან საჭიროს მონახვა, არამედ ყველა პასუხის გაანალიზება.
  • სლაიდშოუს მენიუდან სავარჯიშოს ასარჩევად აწკაპუნებთ სავარჯიშოს შესაბამის ნომერზე, ამ ღილაკზე დაწკაპუნებით ამთავრებთ სლაიდშოუს ჩვენებას.
  • ამ ღილაკით ბრუნდებით სლაიდ მენიუში.
  • დავალებების შესასრულებლად საჭიროა, მაუსის მარცხენა ღილაკით დააწკაპუნოთ:
  • დავ. № 1 – 4 შემოთავაზებული პასუხიდან თქვენ მიერ არჩეულზე;
  • დავ. № 5 – ციფრზე, რომელიც შეესაბამება სიტყვაში ბგერების რაოდენობას;
  • დავ. № 2, 3, 4, 6 – სურათებზე;
  • დავ. № 7 – ასო-ბგერებზე.
  • პირველ დავალებაში შეცდომის დაშვებისას ბავშვი გადავა შემსწავლელ სლაიდზე, უკან დაბრუნება შეეძლება ღილაკით «უკან». ყველა სხვა შემთხვევაში ძაღლი დაუდასტურებს პასუხის სისწორეს, თაგვი კი მიანიშნებს, რომ დაშვებულია შეცდომა. პირველ დავალებაში სამუშაოს დასაწყებად უნდა დავაწკაპუნოთ ღილაკს «დასაწყისი». გისურვებთ წარმატებას!
 3. დავალება

  Slide 3 - დავალება

  • რუსა გონაშვილი
  • 1
  • - დახატეთ იმდენი წრე, რამდენიც ასო-ბგერაა სიტყვაში;
  • 2
  • -აირჩიეთ სურათი, რომლის სათაურშიც 5 ასო-ბგერაა;
  • 3
  • - მოძებნე სურათი, რომლის სახელშიც ერთი ბგერით მეტია, ვიდრე სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდებაში. დააწკაპუნე არჩეულ სურათზე;
  • 4
  • - მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც იმდენივე ბგერისგან შედგება, რამდენითაც სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდება;
  • 5
  • - გაარკვიე სიტყვებში ბგერების რაოდენობა და თითოეული ნივთის სახელი და დააწკაპუნე შერჩეულ ციფრზე.
  • 6
  • - ჩაწერეთ წრეებში ყველა სურათის სახელიდან მესამე ბგერა.
  • - დაალაგე სურათები მოცემული გრაფიკული სქემის შესაბამისად.
  • 7
 4. დახატე იმდენი წრე, რამდენიც ბგერაა სიტყვაში.

  Slide 4 - დახატე იმდენი წრე, რამდენიც ბგერაა სიტყვაში.

  • ბგერობრივი ანალიზი
  • დასაწყისი
 5. Slide 5

  • აირჩიე სწორი პასუხი – დააწკაპუნე მაუსით არჩეულ პასუხზე
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 6. Slide 6

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 7. Slide 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 8. Slide 8

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 9. Slide 9

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 10. Slide 10

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 11. Slide 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 12. დაიმახსოვრე!

  Slide 12 - დაიმახსოვრე!

  • ?
  • ?
  • ?
  • უკან
  • სიტყვაში იმდენი ბგერაა, რამდენიც წრეც
  • რუსა გონაშვილი
 13. ყოჩაღ!

  Slide 13 - ყოჩაღ!

  • რუსა გონაშვილი
 14. მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც შედგება 5 ბგერისგან. დააწკაპუნე არჩეულ პასუხზე

  Slide 14 - მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც შედგება 5 ბგერისგან. დააწკაპუნე არჩეულ პასუხზე

  • რუსა გონაშვილი
 15. მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც ერთი ბგერით მეტისგან შედგება, ვიდრე სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდება. დააწკაპუნე არჩეულ სურათზე

  Slide 15 - მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც ერთი ბგერით მეტისგან შედგება, ვიდრე სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდება. დააწკაპუნე არჩეულ სურათზე

  • რუსა გონაშვილი
 16. მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც იმდენივე ბგერისგან შედგება, რამდენითაც სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდება. დააწკაპუნე არჩეულ სურათზე

  Slide 16 - მოძებნე სურათი, რომლის სახელიც იმდენივე ბგერისგან შედგება, რამდენითაც სლაიდის შუა ნაწილში მოცემულ ბარათზე გამოხატული ნივთის სახელწოდება. დააწკაპუნე არჩეულ სურათზე

  • რუსა გონაშვილი
 17. გაარკვიე სიტყვებში ბგერების რაოდენობა და თითოეული ნივთის სახელი და დააწკაპუნე შერჩეულ ციფრზე

  Slide 17 - გაარკვიე სიტყვებში ბგერების რაოდენობა და თითოეული ნივთის სახელი და დააწკაპუნე შერჩეულ ციფრზე

  • რუსა გონაშვილი
  • 5
  • 3
  • 6
  • 4
  • 8
  • 8
  • 4
  • 9
  • 6
 18. დაალაგე სურათები მოცემული გრაფიკული სქემის მიხედვით. დააწკაპუნე მაუსით საჭირო სურათზე.

  Slide 18 - დაალაგე სურათები მოცემული გრაფიკული სქემის მიხედვით. დააწკაპუნე მაუსით საჭირო სურათზე.

  • რუსა გონაშვილი
  • წითელი წრეები აღნიშნავს ხმოვნებს, თეთრი-თანხმოვნებს.
 19. Slide 19

  • ჩაწერეთ წრეებში ყველა სურათის სახელიდან მესამე ბგერა. დააწკაპუნე შერჩეულ ასო-ბგერაზე. წაიკითხე მიღებული სიტყვა.
  • რუსა გონაშვილი