เทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งอ่านค่าอุณหภูมิได้ 40 ˚

1.0x

เทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งอ่านค่าอุณหภูมิได้ 40 ˚

Created 1 year ago

Duration 0:01:32
lesson view count 5
Select the file type you wish to download