მაღალი კონტრასტი

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ და გამოვრთოთ მაღალი კონტრასტი

1.0x

მაღალი კონტრასტი

Created 1 year ago

Duration 0:00:42
lesson view count 16
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ და გამოვრთოთ მაღალი კონტრასტი
Select the file type you wish to download