Μαθαίνοντας για τα Γραφήματα

Με το ψηφιακό αυτό μάθημα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει για τα Γραφήματα και πως μπορεί αυτά να τα χρησιμοποιεί για να αναπαριστά τα δεδομένα του. Σημείωση. Σας παρακαλούμε πολύ για την καλύτερη αξιολόγηση αυτού του μαθήματος από τους κριτές, θα πρέπει να γίνει download η παρουσίαση γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλά αλληλεπιδραστικά στοιχεία των διαφανειών μας δεν λειτουργούν Online.

MixAthon
1.0x

Μαθαίνοντας για τα Γραφήματα

Created 2 years ago

Duration 0:30:19
lesson view count 32
Με το ψηφιακό αυτό μάθημα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει για τα Γραφήματα και πως μπορεί αυτά να τα χρησιμοποιεί για να αναπαριστά τα δεδομένα του. Σημείωση. Σας παρακαλούμε πολύ για την καλύτερη αξιολόγηση αυτού του μαθήματος από τους κριτές, θα πρέπει να γίνει download η παρουσίαση γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλά αλληλεπιδραστικά στοιχεία των διαφανειών μας δεν λειτουργούν Online.
Select the file type you wish to download