ตอนที่-3-ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้

การนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุคย์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

1.0x

ตอนที่-3-ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้

Created 1 year ago

Duration 0:11:37
lesson view count 27
การนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุคย์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
Select the file type you wish to download