Upotreba IKT u nastavi u OS Mlada pokolenja Kovacica

Ovo je bio seminar o Office 365 i ppt2013 Office Mix

KovacicaIKTUpotrebaMladaPokolenjaDarinaPoljakSerbia
1.0x

Upotreba IKT u nastavi u OS Mlada pokolenja Kovacica

Created 3 years ago

Duration 0:02:04
lesson view count 56
Ovo je bio seminar o Office 365 i ppt2013 Office Mix
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. UPOTREBA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI

  Slide 1 - UPOTREBA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI

  • OFFICE MIX
  • SWAY
 2. Обуке наставника у Србији

  Slide 2 - Обуке наставника у Србији

  • ОШ „Ђура Јакшћ“ Орешковица
  • ОШ „Млада Поколења“ Ковачица
 3. MICROSOFT OFFICE

  Slide 3 - MICROSOFT OFFICE

  • Word – program za obradu teksta
  • Excel – program za rad sa tabelama
  • PowerPoint – program za rad sa prezentacijama
  • One Drive – naš prostor za memorisanje sadržaja u oblaku
  • One Note – digitalna sveska, softver za beleške
  • Lync – program za komunikaciju između nastavnika ili na relaciji nastavnik-učenik
 4. Nešto novo :OFFICE MIX – DODATAK ZA PROFESORE

  Slide 4 - Nešto novo :OFFICE MIX – DODATAK ZA PROFESORE

  • OFFICE MIX je nadogradnja PowerPoint-a.
  • On omogućava korisnicima da obeleže na poseban način svoje slajdove, da ih obogate dodavanjem audio i video zapisa, kao i ugrađivanjem novih elemenata kao što su npr. kvizovi.
  • Ovim putem Microsoft se trudi da pomogne nastavnicima koji su mahom upoznati i vešti u radu sa PowerPoint-om.
 5. POČETNI KORACI

  Slide 5 - POČETNI KORACI

  • Otvorimo Internet pretraživač (Internet explorer, Firefox Miozilla, Google Chrome…) i unesemo adresu:
  • mix.office.com
 6. POČETNI KORACI

  Slide 6 - POČETNI KORACI

  • Kada se otvori sajt, kliknemo na text Get Office Mix
 7. Prelazimo na naš računar - PowerPoint

  Slide 9 - Prelazimo na naš računar - PowerPoint

 8. Slide 10

  • Traka Menija
  • Dodavanje audio/video zapisa
  • Dodavanje kvizova
  • Snimanje i slikanje ekrana
  • Dodata je kartica MIX
 9. Metoda „Izokrenute učionice“

  Slide 11 - Metoda „Izokrenute učionice“

  • Nastavnici imaju mogućnost da se bolje upoznaju sa metodom „Izokrenute učionice“, kada se lekcija snimi i da se učenicima da je prouče kod kuće, kako bi u školi nastavnik mogao posvetiti više vremena samoj analizi, sintezi gradiva ili jednostavno individualizovanom pristupu učeniku.
 10. HAJDE DA PROBAMO….

  Slide 12 - HAJDE DA PROBAMO….

  • Prvo postavimo našu prezentaciju na početni slajd
  • Klikom na SLIDE RECORDING uključujemo snimanje…
  • Snimanje se može zaustaviti putem PAUSE ili STOP
  • …and… Action!
 11. Kako da pregledam svoj snimak?

  Slide 13 - Kako da pregledam svoj snimak?

  • Klikom na ikonu Preview na kartici Mix možemo da pregledamo svoj snimak
  • Klikom na Upload to Mix postavljamo snimak na svoju prezentaciju
 12. Postavljanje snimka u prezentaciju

  Slide 14 - Postavljanje snimka u prezentaciju

  • Klikom na Next vaš snimak se ugrađuje u prezentaciju
  • -Ukoliko želite odmah napraviti i video, čekirate i tu opciju (tada će postavljanje trajati malo duže)
 13. Pregled snimka

  Slide 16 - Pregled snimka

  • Link na snimak, koji možemo podeliti sa učenicima ili kolegama:
  • https://mix.office.com/watch/1mq7cv4n1m0b0
 14. Anketa sa višestrukim odgovorima

  Slide 17 - Anketa sa višestrukim odgovorima

  • Analiza Powerpointa
 15. DA – NE anketa

  Slide 18 - DA – NE anketa

 16. Godišnja doba

  Slide 19 - Godišnja doba