0. Zrozumieć chmurę - video

Krótkie video (by Microsoft) wprowadzające do usług w chmurze - bardzo prostymi słowami.

AzureNGO
1.0x

0. Zrozumieć chmurę - video

Created 1 year ago

Duration 0:05:20
lesson view count 62
Krótkie video (by Microsoft) wprowadzające do usług w chmurze - bardzo prostymi słowami.
Select the file type you wish to download