ტენოლოგიების როლი დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთათვის ქრთული ენის სწავლებისას (5) (2)

1.0x

ტენოლოგიების როლი დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთათვის ქრთული ენის სწავლებისას (5) (2)

Created 1 year ago

Duration 0:02:33
lesson view count 25
Select the file type you wish to download