უჯერი ნახშირწყალბადები - ალკენები

ვიდეო მოიცავს , როგორც თეორიულ მასალას, ასევე ტექსტურ დავალებებს უჯერი ნახშირწყალბადების - ალკენების შესახებ. ვიდეოში ჩვენ ვეცნობით ალკენების სახელწოდებებს, ზოგად ფორმულას, ჰომოლოგიას, ალკენების ნომენკლატურას, ვისწავლით რა არის ჰიბრიდიზაცია, იზომერია. შემდეგ კი შევასრულებთ დავალებებს. ვიდეო დამეხმარება შევამოწმო თუ როგორ აითვისეს მოსწავლეებმა ახსნილი მასალა.

ქიმიანახშირწყალბადებიალკენი
1.0x

უჯერი ნახშირწყალბადები - ალკენები

Created 1 year ago

Duration 0:06:35
lesson view count 48
ვიდეო მოიცავს , როგორც თეორიულ მასალას, ასევე ტექსტურ დავალებებს უჯერი ნახშირწყალბადების - ალკენების შესახებ. ვიდეოში ჩვენ ვეცნობით ალკენების სახელწოდებებს, ზოგად ფორმულას, ჰომოლოგიას, ალკენების ნომენკლატურას, ვისწავლით რა არის ჰიბრიდიზაცია, იზომერია. შემდეგ კი შევასრულებთ დავალებებს. ვიდეო დამეხმარება შევამოწმო თუ როგორ აითვისეს მოსწავლეებმა ახსნილი მასალა.
Select the file type you wish to download