הצגת Excel online

הכרת סרגל הכלים, פעולות פשוטות, יצירת סקר שיתוף גיליון.

OFFICE 365
1.0x

הצגת Excel online

Created 10 months ago

Duration 0:09:43
lesson view count 0
הכרת סרגל הכלים, פעולות פשוטות, יצירת סקר שיתוף גיליון.
Select the file type you wish to download