Chèn Video trong Office Mix

Hướng dẫn quý thầy cô chèn Video vào bài giảng PowerPoint để giúp bài học thêm sinh động và các em học sinh dễ dàng tương tác với giáo viên

Office Mix
1.0x

Chèn Video trong Office Mix

Created 11 months ago

Duration 0:02:16
lesson view count 27
Hướng dẫn quý thầy cô chèn Video vào bài giảng PowerPoint để giúp bài học thêm sinh động và các em học sinh dễ dàng tương tác với giáo viên
Select the file type you wish to download