Chèn Video trong Office Mix

Hướng dẫn quý thầy cô chèn Video vào bài giảng PowerPoint để giúp bài học thêm sinh động và các em học sinh dễ dàng tương tác với giáo viên

Office Mix
1.0x

Chèn Video trong Office Mix

Created 1 year ago

Duration 0:02:16
lesson view count 29
Hướng dẫn quý thầy cô chèn Video vào bài giảng PowerPoint để giúp bài học thêm sinh động và các em học sinh dễ dàng tương tác với giáo viên
Select the file type you wish to download