My story your self

ลองทำเล่น ๆ ของจริงรอบหน้าน่ะ

1.0x

My story your self

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 19
ลองทำเล่น ๆ ของจริงรอบหน้าน่ะ
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. พร้อมแล้วสำหรับวันนี้ อบรม E-Learning@PSU

  Slide 1 - พร้อมแล้วสำหรับวันนี้ อบรม E-Learning@PSU

  • อานีตา เจ๊ะอุบง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป.ปน.2
 2. มารู้จักกันมากยิ่งขึ้นน่ะ

  Slide 2 - มารู้จักกันมากยิ่งขึ้นน่ะ

  • ชื่อ-สกุล นางอานีตา เจ๊ะอุบง
  • ชื่อเล่น ตา
  • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  • Facebook Datavintage Anita
  • ID:Line ครูตา Datavintage
  • โทรศัพท์ 087-2995223
 3. ประวัติการทำงานโดยย่อน่ะ

  Slide 3 - ประวัติการทำงานโดยย่อน่ะ

  • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
  • ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • หัวหน้าสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • นายทะเบียน
  • งานระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
 4. ประวัติการศึกษา

  Slide 4 - ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
 5. ยามว่างที่ชอบทำ

  Slide 5 - ยามว่างที่ชอบทำ

  • ดูซีรี่ย์เกาหลี
  • ทำอาหาร
  • อ่านหนังสือ
  • ขายของออนไลน์