ზეპირი და წერითი მეტყველება

მეტყველების სტილი, მეტყველების სახე

Georgian language
1.0x

ზეპირი და წერითი მეტყველება

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 6788
მეტყველების სტილი, მეტყველების სახე
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ზეპირი და წერითი მეტყველება

  Slide 1 - ზეპირი და წერითი მეტყველება

  • მეტყველების სტილი
  • მეტყველების სახე
 2. რესურსი მოამზადა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგმა

  Slide 2 - რესურსი მოამზადა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგმა

  • რუსუდან გონაშვილმა
  • 2015 წელი
  • რუსა გონაშვილი
 3.     შინაარსი

  Slide 3 - შინაარსი

  • 1.ზეპირი და წერითი მეტყველება.
  • 2.მეტყველების სტილი.
  • 3.მეტყველების ტიპები.
  • რუსა გონაშვილი
 4.      შინაარსი

  Slide 4 - შინაარსი

  • ზეპირი და წერითი მეტყველება
  • სლაიდი 5. «რისთვის სჭირდება ადამიანს მეტყველება?»
  • სლაიდი 6. «ზეპირი მეტყველება».
  • სლაიდი 7. «ზეპირი მეტყველების მახასიათებლები».
  • სლაიდი 8. «ხმა . ინტონაციის თავისებურება».
  • სლაიდი 9.«ურთიერთობის არავერბალური საშუალება».
  • სლაიდი 10. «გთხოვთ, მშვიდად…». დავალება კლასს
  • სლაიდი 11. «როგორ უნდა მოვიქცეთ საუბრისას».
  • სლაიდი 12. «წერითი მეტყველება და მისი სახეობები».
  • სლაიდი 13. «წერითი მეტყველება».
  • რუსა გონაშვილი
 5. მეტყველების სტილი

  Slide 5 - მეტყველების სტილი

  • სლაიდი 14. მეტყველების სტილის არჩევა
  • სლაიდი 15. «მეტყველების სტილი».
  • სლაიდი 16. მეტყველების სტილი(ძირითადი კონსპექტი).
  • სლაიდი 17. სალაპარაკო სტილი და მისი თავისებურება.
  • სლაიდი 18. მხატვრული სტილი.
  • სლაიდი 20. მხატვრული სტილი და მისი თავისებურება.
  • სლაიდი 21. პუბლიცისტური სტილი.
  • სლაიდი 22. პუბლიცისტური სტილი . გამოყენების სფერო, მიზანი, ჟანრი.
  • სლაიდი 23. პუბლიცისტური სტილის თავისებურება.
  • სლაიდი 24. ოფიციალურ-საქმიანი სტილი.
  • სლაიდი 25. ოფიციალურ-საქმიანი სტილი და მისი თავისებურება.
  • სლაიდი 26. სამეცნიერო მეტყველების სტილის სქემა.
  • სლაიდი 27. სტილისტური ექსპერიმენტი
  • რუსა გონაშვილი
 6. მეტყველების ტიპები

  Slide 6 - მეტყველების ტიპები

  • სლაიდი 28. მეტყველების ტიპები. თხრობა, აღწერა , მსჯელობა.
  • სლაიდი 29. მეტყველების ტიპები. თხრობა.
  • სლაიდი 30. თხრობა.
  • სლაიდი 31. თხრობის სტრუქტურა.
  • სლაიდი 32. აღწერა და მისი სტრუქტურა.
  • სლაიდი 33. აღწერის ობიექტები.
  • სლაიდი 34. მსჯელობა და მისი სტრუქტურა.
  • სლაიდი 35. მსჯელობა და მისი დამახასიათებელი თავისებურებანი.
  • რუსა გონაშვილი
 7. რუსა გონაშვილი

  Slide 7 - რუსა გონაშვილი

  • რისთვის სჭირდება ადამიანს მეტყველება?
  • მეტყველება ეხმარება
  • ურთიერთობაში
  • აზრების , ემოციების გაზიარებაში
  • მოლაპარაკებაში
  • შეთანხმებაში
  • შექებაში, გამხიარულებაში
  • გაფრთხილებაში, რჩევის მიცემაში
  • ზეპირმეტყველება და მისი სახეები
  • დიალოგი
  • პოლილოგი
  • მონოლოგი
 8. ზეპირი მეტყველებაა:

  Slide 8 - ზეპირი მეტყველებაა:

  • 1.საუბრობენ, უყურებენ და უსმენენ ერთმანეთს;
  • 2.საუბრობენ და საუბრის დროს ასწორებენ მხოლოდ იმ შეცდომებს, რომლებსაც ამჩნევენ;
  • 3.მოსაუბრე ხედავს თანამოუბრის რეაქციას.
  • რუსა გონაშვილი
 9. ზეპირი მეტყველების მახასიათებლები:

  Slide 9 - ზეპირი მეტყველების მახასიათებლები:

  • 1.ტემპი (სისწრაფე)
  • 2.ხმის მოცულობა (ხმის ძალა)
  • 3.ტემბრი (ხმის შეფერილობა)
  • 4.ტონი
  • ტემპი
  • სწრაფი
  • ძალიან სწრაფი
  • ნორმალური
  • შენელებული
  • ძალიან ნელი
  • რუსა გონაშვილი
 10. რუსა გონაშვილი

  Slide 10 - რუსა გონაშვილი

  • ხმა
  • მაღალი დაბალი საშუალო მშვიდი მკვეთრი უხეში
  • 1. წაიკითხეთ დიალოგი ხმის შეფერილობის გათვალისწინებით:
  • - დიახ, გისმენთ!
  • - ელენე სახლშია?
  • - არა, ის ჯერ არ მოსულა სკოლიდან.
  • შესაძლო ვარიანტები: მშვიდი - მკვეთრი
  • გაბრაზებული - მშვიდი
  • მტკიცე - შეშინებული.
  • ხმის სიძლიერის ვარიანტები: მაღალი, ძალიან მაღალი, ჩურჩული, ჩუმი…
 11. რუსა გონაშვილი

  Slide 11 - რუსა გონაშვილი

  • არავერბალური ( სიტყვების გარეშე )ურთიერთობა ძალიან ხშირად გამოიყენება საუბარში, ნათქვამის უფრო მეტად დასაზუსტებლად.
  • ჟესტი – მოძრაობა , რომელიც რაღაცას გამოხატავს და თან სდევს საუბარს.
  • მიმიკა – სახის მოძრაობა, რომელიც შესაბამისია შინაგანი სულიერი განწყობისა.
  • თანამოსაუბრის რეაქცია –განწყობის გამოხატვა რისიმე ან ვინმეს მიმართ.
  • არავერბალური
  • ხერხები
  • ჟესტი
  • მიმიკა
  • თანამოსაუბრის რეაქცია
 12. გთხოვ, იყავი წყნარად…

  Slide 12 - გთხოვ, იყავი წყნარად…

  • მუზეუმში, თეატრსა და ავტობუსში
  • გამუდმებით ვსაუბრობთ ერთმანეთში,
  • მაგრამ ვივიწყებთ ხშირად,
  • რომ არ ვიმყოფებით უღრან ტყეში
  • და ვსაუბრობთ ყვირილით ერთმანეთში:
  • რომ მამამ გვაჩუქა ველოსიპედი,
  • რომ წვიმამ სულ დაგვასველა,
  • რომ ჯერ გზა გველის გრძელი...
  • რომ გუშინ წავედით სტუმრად,
  • -გთხოვ, იყავი წყნარად!
  • -გთხოვ, იყავი წყნარად!
  • -ჩუმად! ჩუმად! ჩუმად!
  •   გთხოვთ, გაითვალისწინოთ! სადაც გინდა მიგიყვანოთ ბედმა,
  •   არავის აინტერესებს თქვენი პირადი საქმეების შესახებ ყველაფერი,ამიტომ ისაუბრეთ ჩუმად.
  • 1.წაიკითხეთ, ხმის სიძლიერისა და ინტონაციის გათვალისწინებით,
  • მოემზადე პოლილოგის ცალკეული რეპლიკების წასაკითხად.
 13. რუსა გონაშვილი

  Slide 13 - რუსა გონაშვილი

  • როგორ უნდა მოვიქცეთ საუბრის დროს
  • 1. ისაუბრეთ მშვიდად
  • 2. ნუ ისაუბრებთ ხელების ქნევით.
  • 3. დაუკვირდით სიტყვების მნიშვნელობას.
  • 4. მოუსმინეთ მოსაუბრეს.
  • 5. ისაუბრეთ გარკვევით, ნუ იჩქარებთ.
  • ცვალეთ ინტონაცია, რათა თქვენი საუბარი არ იყოს მონოტონური
  • 6. ნუ ისაუბრებთ ხანგრძლივად.
  • 7. არასდროს მისცეთ საკუთარ თავს უფლება ეუხეშოთ ადამიანებს
 14. წერითი მეტყველება და მისი სახეები

  Slide 14 - წერითი მეტყველება და მისი სახეები

  • წერილი პირადი დღიური
  • განცხადება თემა
  • რუსა გონაშვილი
 15. წერითი მეტყველება

  Slide 15 - წერითი მეტყველება

  • 1.ის , ვინც წერს, ვერ ხედავს და ვერ უსმენს მას, ვისაც მიმართავს.
  • 2.წერს, შემოწმებისას ასწორებს შეცდომებს.
  • 3.დამწერი ვერ ხედავს მოსაუბრის რეაქციას, შეუძლია, მხოლოდ ივარაუდოს.
  • რუსა გონაშვილი
 16. სამეტყველო

  Slide 16 - სამეტყველო

  • სიტუაცია
  • სად ვსაუბრობთ?
  • ვისთან?
  • რა მიზნით?
  • ოფიციალურ გარემოში
  • არაოფიციალურ გარემოში
  • ერთ ადამიანთან
  • ურთიერთობა
  • შეტყობინება
  • ზემოქმედება
  • დიდ აუდიტორიასთან
  • მეტყველების სტილის
  • არჩევა
  • რუსა გონაშვილი
 17.                 მეტყველების სტილი

  Slide 17 - მეტყველების სტილი

  • ცნობილი ფრანგი ენათმეცნიერი შარლ ბალი წერდა: «ოფიციალური ენა რადიკალურად განსხვავდება საყოველთაოდ გამოყენებული ენისგან. ის შეიცავს სხვადასხვა მეტყველების მახასიათებლების ერთობლიობას, რომლებიც საჭიროა იმისთვის, რომ ზუსტად და ზედმეტი ფორმულირების გარეშე გადმოიცეს გარემოებები, რომელსაც ადამიანს საზოგადოებაში ცხოვრება ავალდებულებს, დაწყებული ნოტარიალური აქტებით და დამთავრებული საკონსტიტუციო უფლებებით>>
  • სასაუბრო
  • მხატვრული
  • პუბლიცისტური
  • ოფიციალურ-საქმიანი
  • სამეცნიერო
  • არსებობს შემდეგი მეტყველების სტილი:
  • რუსა გონაშვილი
 18. რუსა გონაშვილი

  Slide 18 - რუსა გონაშვილი

  • მეტყველების სტილი(სად? ვისთან? რა მიზნით?)
  • ლიტერატურული სალაპარაკო
  • ურთიერთობა
  • (სასუბრო სიტყვები, არასრული წინადადება,დიალოგი )
  • სამეცნიერო-
  • შეტყობინება
  • (ტერმინები)
  • მხატვრული –
  • ზემოქმედება
  • (გამომსახველობითი სიტყვა)
  • ოფიციალურ-საქმიანი
  • (შეტყობინება)
  • (განსაკუთრებული სიტყვები და გამოთქმები
  • პუბლიცისტური
  • ინფორმაციის შეტყობინება, ზემოქმედება
  • (პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი ლექსიკა, შერწყმული
  • სადღესასწაულო ლექსიკასთან და სასაუბრო საშუალებებთან)
 19. რუსა გონაშვილი

  Slide 19 - რუსა გონაშვილი

  • სასაუბრო სტილი
  • სასაუბრო სტილის თავისებურება
  • მიზანი - ურთიერთობა
  • გამოყენების სფერო – ახლობელ და კარგად ნაცნობ ადამიანებთან ურთიერთობა,
  • საყოფაცხოვრებო ურთიერთობის სფერო და ერთი პროფესიის ადამიანთა ზეპირი მეტყველების ფორმა
  • სტილური მახასიათებლები
  • - ყოველთვის არ ვიცით, რაზე ვისაუბრებთ;
  • - არ ვიცით, რომელ სიტყვებს შევარჩევთ სასაუბროდ;
  • - უნდა ვხედავდეთ და ვუსმენდეთ თანამოსაუბრეს.
  • ენის თავისებურება: ლიტერატურული სიტყვების სიმცირე, უბრალო სასაუბრო სიტყვები, შორისდებულების, ნაწილაკების, არასრული და მოკლე სიტყვების სიმრავლე
 20. Slide 20

  • მხატვრული მეტყველების სტილი
  • გამოყენების სფერო – მხატვრული ლიტერატურის ენა.
  • გამოყენების მიზანი – მხატვრული სახის შექმნა,
  • ემოციურ-ესთეტიური ზემოქმედება.
  • ენობრივი საშუალებები:
  • 1.ეპითეტები, შედარება, მეტაფორა,
  • ჰიპერბოლა და სხვა
  • 2.სტილისტური ფიგურები (მეტყველების ფიგურები) : ანაფორა, ანტითეზი , გრადაცია , ინვერსია ,
  • პარალელიზმები ,რიტორიკული კითხვა ,მიმართვა , ელიფსისი , ეპიფორა და სხვა
  • მხატვრული სტილი განსხვავდება გამომხატველობით,
  • ფართოდ გამოიყენება ენის გამომსახველობითი საშუალებები
  • რუსა გონაშვილი
 21. მხატვრული მეტყველების სტილი

  Slide 21 - მხატვრული მეტყველების სტილი

  • 1 მისი დანიშნულებაა შექმნას მხატვრული,
  • პოეტური სახეები, მოახდინოს ემოციურ -ესთეტიური ზემოქმედება და ყველა ენობრივი საშუალება, გამოყენებული მხატვრულ ნაწარმოებში, ექვემდებარება ამ სტილის ამოცანებს
  • 2.ძირითადი ფუნქცია – ესთეტიკური.
  • მიეკუთვნება
  • მხატვრულ გამომსახველობით საშუალებებს
  • რიტმი , რითმი , ინტონაცია
  • .
  • 4.დამახასიათებელი თავისებურება – სხვადასხვა მეტყველების სტილთა გაერთიანება , დიალექტიზმები , პროფესიონალიზმები და სხვა.
  • მეტყველების ტიპი – მსჯელობა, მსჯელობა აღწერის ელემენტებით,
  • აღწერილობა.
  • რუსა გონაშვილი
 22. პუბლიცისტური სტილი

  Slide 22 - პუბლიცისტური სტილი

  • პუბლიცისტიკა - განსაკუთრებული ლიტერატურული ნაწარმოები,
  • რომელშიც გაშუქებულია, ახსნილია
  • საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების აქტიური საკითხები,
  • წამოწეულია მორალური პრობლემები.
  • რუსა გონაშვილი
 23. პუბლიცისტური სტილი

  Slide 23 - პუბლიცისტური სტილი

  • გამოყენების ადგილი –სატელევიზიო, საგაზეთო , ჟურნალის სტატიები.
  • მიზანი –მსმენელებისა და მკითხველებისათვის ინფორმაციის გადაცემა მათზე ზემოქმედების მიზნით.
  • ჟანრი: ინფორმაცია, კრიტიკული შენიშვნა, რეპორტაჟი, ინტერვიუ, სტატია,
  • რეცენზია, ჩანახატი, ესე , ფელეტონი .
  • ორატორის სიტყვა, მოსამართლის სიტყვა. ანგარიში.
  • რუსა გონაშვილი
 24. პუბლიცისტური მეტყველების სტილის თავისებურება

  Slide 24 - პუბლიცისტური მეტყველების სტილის თავისებურება

  • 1.ლოგიკურობა.
  • 2.გამომხატველობა.
  • 3.ემოციურობა.
  • 4.შეფასება.
  • 5.მოწოდება.
  • 6.საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკა
  • აუცილებელი ნიშანი – საყოველთაობა:
  • ის გათვლილია ფართო აუდიტორიაზე და აუცილებლად ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს
  • მკითხველის წარმოდგენასა და გრძნობაზე ზემოქმედების მიზნით გამოიყენება : ეპითეტი,
  • შედარება , მეტაფორა, სასაუბრო სიყტვები, ფრაზეოლოგიზმები
  • რუსა გონაშვილი
 25. Slide 25

  • ოფიციალურ - საქმიანი სტილი
  • გამოყენების სფერო - გამოიყენება ოფიციალურ ვითარებაში (საკანონმდებლო სფერო, საქმის წარმოება, ადმინისტრაციული საქმიანობა).
  • მიზანი – შეტყობინება, ინფორმირებულობა.
  • ძირითადი ჟანრები: კანონები, ბრძანებები,დადგენილებები,
  • რეზოლუციები, პროტოკოლი, აქტები, ცნობები, ინსტრუქციები, განცხადებები, საქმიანი ქაღალდები (განცხადება, ანგარიში ,მოხსენება…)
  • ენობრივი თავისებურება:
  • 1.ოფიციალურ-საქმიანი ლექსიკა;
  • 2.მტკიცე , სტანდარტული მეტყველება;
  • 3.სიზუსტე, რომელიც არ იძლევა ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას
  • რუსა გონაშვილი
 26. რუსა გონაშვილი

  Slide 26 - რუსა გონაშვილი

  • ოფიციალურ -საქმიანი სტილი
  • გამოყენების ადგილი – უფლებრივი , საქმიანი , საწარმოო ურთიერთობა
  • გამოყენების მიზანი – შეტყობინება , ინფორმირებულობა.
  • ძირითადი ნიშნები:
  • 1. სიზუსტე, რომელიც არ იძლევა ორმაგი
  • ინტერპრეტაციის საშუალებას;
  • 2. არაპირადული ხასიათი;
  • 3. სტანდარტული, სტერეოტიპული ტექსტის წყობა.
  • ენობრივი თავისებურება.
  • 1.ლექსიკა – სტანდარტული მეტყველება.
  • სპეციალური ტერმინოლოგია;
  • 2.სინტაქსი – გართულებული მარტივი წინადადებები;
  • 3.მეტყველების ტიპი – თითქმის არ არსებობს თხრობა და აღწერა;
  • 4.ყველა დოკუმენტი მოკლებულია ემოციურობას, არ გამოიყენება ენის გამომსახველობითი საშუალებები.
 27. მეცნიერული მეტყველების სტილის სქემა

  Slide 27 - მეცნიერული მეტყველების სტილის სქემა

  • სამეტყველო სიტუაცია:
  • მიზანი - შეტყობინება,ინფორმაციის გადაცემა
  • სტილური მახასიათებელი: გადმოცემის ლოგიკურობა, განზოგადება,
  • სიზუსტე , მტკიცებულება, უემოციურობა და ობიექტურობა
  • რუსა გონაშვილი
 28. Slide 28

  • სტილისტური ექსპერიმენტი
  • დავალება
  • :
  • 1. ორჯერ წაიკითხეთ ტექსტი. პირველ წაკითხვაზე გამოიყენე პირველი სინონიმი (ფრჩხილებში მოცემული) , შემდეგ ტექსტი წაიკითხე მეორე სინონიმით . რა გამოვიდა?
  • 2. რაშია განსხვავება ორჯერ წაკითხვას შორის?
  • 3. რა გამოვა, თუ კიდევ ერთხელ წავიკითხავთ ტექსტს ხან პირველი, ხან მეორე
  • სინონიმის გამოყენებით?
  • ნაკადულთან( ამოვიდა, ამოიშვერა) მშვენიერი ვარდი. მის წინ ტოტზე(დაჯდა, წამოსკუპდა) ბულბული . ის აღფრთოვანებით( შესცქეროდა , შეჰყურებდა) ვარდს, (უმღეროდა, იწონებდა) მის სილამაზეს. ბულბულის ( გალობა, განუწტვეტელი ხმაური ) ესმოდა ნაკადულს,
  • და ის( უმღეროდა, ბანს აძლევდა ) მათ ჩუმი( ჩუხჩუხით , ხმაურით).
  • მაგრამ მოვიდა შემოდგომა. ვარდს ( გასცვივდა , გასძვრა) მშვენიერი ფურცლები. ნაკადულმა ისინი ( წაიღო, გადაისროლა ) ძალიან შორს და ( შეწყდა, მიყრუვდა) ბულბულის სიმღერა.
  • რუსა გონაშვილი
 29. მეტყველების ტიპი

  Slide 29 - მეტყველების ტიპი

  • თხრობა
  • აღწერა
  • მსჯელობა
  • რა მოხდა?
  • რამდენიმე ნახატი
  • (სურათი)
  • ზმნები
  • როგორი?
  • ერთი ნახატი
  • (სურათი)
  • ზედსართავი სახელები
  • რატომ?
  • არ არის ნახატები,
  • სურათები.
  • ზმნიზედები
  • რუსა გონაშვილი
 30. მეტყველების ტიპი. თხრობა.

  Slide 30 - მეტყველების ტიპი. თხრობა.

  • :
  • თხრობა – ეს არის თანმიმდევრობით გადმოცემული ამბავი, შეტყობინება რაიმე მოვლენაზე
  • კომპოზიციური თანმიმდევრობა:
  • 1. თხრობითი ტიპის ნაწარმოები შეიძლება დაიწყოს როგორც კვანძის გახსნით, ასევე - ამბის კვანძის შეკვრით (მოქმედება შესაძლებელია გადმოიცეს პირდაპირ , ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და პირიქით, როცა ჩვენ ჯერ ვეცნობით კვანძის გახსნას, შემდეგ უკვე - თავად მოქმედებას
  • 2. თხრობის გამომხატველ -გამომსახველობითი ძალა მდგომარეობს მოქმედების თვალსაჩინო წარმოდგენაში
  • 3.განსაკუთრებული როლი თხრობაში ენიჭება ზმნებს
  • რუსა გონაშვილი
 31. თხრობა – ეს არის თანმიმდევრობით გადმოცემული ამბავი, შეტყობინება რაიმე მოვლენაზე

  Slide 31 - თხრობა – ეს არის თანმიმდევრობით გადმოცემული ამბავი, შეტყობინება რაიმე მოვლენაზე

  • მთავარი –მოქმედების განვითარების რიგი და სიუჟეტის განვითარება
  • თხრობის გამომხატველ-გამომსახველობითი ძალა მდგომარეობს მოქმედების თვალსაჩინო წარმოდგენაში, ადამიანთა მოქმედებასა
  • და დროისა და სივრცის მოვლენებში.
  • განსაკუთრებული როლი ენიჭება ზმნებს , წარსული დროის სრულ ასპექტს
  • ასეთი ტიპის ტექსტს შესაძლებელია დავუსვათ კითხვა
  • რა მოხდა?
  • რუსა გონაშვილი
 32. თხრობა და მისი სტრუქტურა

  Slide 32 - თხრობა და მისი სტრუქტურა

  • შესავალი
  • კვანძი
  • კვანძის
  • გახსნა
  • კულმინაცია
  • დასასრული
  • რუსა გონაშვილი
 33. აღწერა და მისი სტრუქტურა

  Slide 33 - აღწერა და მისი სტრუქტურა

  • აღწერა – სიტყვიერი სურათი (პორტრეტი) რაიმე მოქმედების , მოვლენის მისი ძირითადი მახასიათებლების ჩამოთვლა-აღწერის გზით.
  • აღწერის მიზანი – ისე აღიწეროს, რომ მკითხველმა (მსმენელმა)
  • დაინახოს აღწერილი საგანი, წარმოიდგინოს ის თვალნათლივ.
  • აღწერის კომპოზიცია:
  • 1.საერთო წარმოდგენა საგანზე.
  • 2.საგნის ცალკეული ნიშნები.
  • (დეტალების, ნაწილების აღწერა)
  • 3.ავტორისეული შეფასება, შეჯამება ,დასკვნა
  • ენობრივი თავისებურება:
  • 1. ისეთი სიტყვების ფართოდ გამოყენება, რომლებიც აღნიშნავს საგნის ნიშან -თვისებებს.
  • 2. წარსული დროის არასრული ფორმის ზმნების გამოყენება, უფრო მეტი დამაჯერებლობისათვის გამოიყენებენ ახლანდელი დროის ზმნებსაც.
  • 3. განსაკუთრებულ როლს თამაშობს განსაზღვრება, ნასახელარი და არასრული წინადადება
  • რუსა გონაშვილი
 34.           აღწერის ობიექტები

  Slide 34 - აღწერის ობიექტები

  • მიზნისა და სიტუაციის გათვალიწინებით შეიძლება იყოს სხვადასხვა
  • რუსა გონაშვილი
 35. მსჯელობა და მისი სტრუქტურა

  Slide 35 - მსჯელობა და მისი სტრუქტურა

  • მსჯელობა – ეს არის სიტყვიერი გადმოცემა, ახნა, დადასტურება რაიმე აზრის.
  • მსჯელობა – ძალიან მნიშვნელოვანი მეტყველების ტიპია: ვინმე რომ დავარწმინოთ რამეში, უნდა შეგვეძლოს მსჯელობა , დამტკიცება , ლოგიკური აზროვნება , კარგად დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება . ეს უნარი აუცილებელია , რათა უარყოთ ოპონენტის მოსაზრება, რომელსაც თქვენ არ ეთანხმებით
  • კომპოზიცია
  • 1. თეზისი ( გამოითქმება რაღაც ვარაუდი, მოსაზრება)
  • 2. არგუმენტები( ამ ვარაუდის დასამტკიცებლად ან უარსაყოფად).
  • ა)…
  • ბ)…
  • გ)…
  • დამაჯერებელი და გამყარებული მაგალითებით
  • 3. დასკვნა ( დასასრული )
  • რუსა გონაშვილი
 36. რუსა გონაშვილი

  Slide 36 - რუსა გონაშვილი

  • მსჯელობა და მისი დამახასიათებელი თავისებურებები
  • აუცილებელია, რომ
  • ა) თეზისი იყოს დასამტკიცებელი და ზუსტად ჩამოყალიბებული;
  • ბ) არგუმენტები იყოს დამაჯერებელი, ის საკმარისი უნდა იყოს თქვენი თეზისის დასამტკიცებლად;
  • გ) თეზისსა და არგუმენტებს შორის, ცალკეულ არგუმენტებს შორის დამყარებული იყოს ლოგიკური და გრამატიკული კავშირი;
  • დ) თითოეული არგუმენტი კონკრეტულად ამტკიცებდეს თქვენ მიერ წამოყენებულ თეზისს და არა რაღაც სხვას;
  • ე) არგუმენტებს შორის გრამატიკული კავშირისთვის, ასევე თეზისსა და არგუმენტს შორის კავშირისთვის, გამოყენებული იყოს სიტყვები: პირველ რიგში, მეორეც, და ბოლოს , ასე რომ , შესაბამისად , ამ სახით....
  • მსჯელობის ფორმები
  • წერილი
  • სტატია
  • რეცენზია ანგარიში პოლემიკა