იხვი და მყვარი

Georgian language
1.0x

იხვი და მყვარი

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 720
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. სულხან-საბას არაკის მიხედვით

  Slide 1 - სულხან-საბას არაკის მიხედვით

  • იხვი და მყვარი
 2. ერთს მთაში ერთი მომცრო, წვიმის მდგარი გუბე დარჩომილიყო. მივიდა ერთი იხვი, ჩაჯდა და იყოფებოდა.

  Slide 2 - ერთს მთაში ერთი მომცრო, წვიმის მდგარი გუბე დარჩომილიყო. მივიდა ერთი იხვი, ჩაჯდა და იყოფებოდა.

 3. ერთი მყვარი დაეძმობილა იხვსა და ერთად იყვნენ და, რაც გაეწყობოდა, შეექცეოდიან.

  Slide 3 - ერთი მყვარი დაეძმობილა იხვსა და ერთად იყვნენ და, რაც გაეწყობოდა, შეექცეოდიან.

 4. რა მზე გაცხარდა და ზაფხულმან სიცხე მოუმატა, წყალმან კლება შექმნა. იხვმან უთხრა მყვარს:

  Slide 4 - რა მზე გაცხარდა და ზაფხულმან სიცხე მოუმატა, წყალმან კლება შექმნა. იხვმან უთხრა მყვარს:

  • მოდი, ადგილი ვიცვალოთო! 
 5. მყვარმან უთხრა:

  Slide 5 - მყვარმან უთხრა:

  • შენ აქა-იქ თრევას ჩვეულხარ, მე სამკვიდროს ვერ დავუტევებო! 
 6. იხვი გაფრინდა, სადაც დიდი წყალი იყო, იქ მივიდა. მყვარმან სამკვიდრო არ გაუშვა. 

  Slide 6 - იხვი გაფრინდა, სადაც დიდი წყალი იყო, იქ მივიდა. მყვარმან სამკვიდრო არ გაუშვა. 

 7. Slide 7

  • ცოტას ხანს უკან იხვმან თქვა
  • - წავალ, ჩემს ძმობილს ვნახავ, რასა იქმსო? 
 8. Slide 8

  • მოვიდა, ნახა, გუბე გამხმარიყო, მყვარი მომკვდარიყო. უთხრა: ძმობილო, მაგისთანას სამკვიდროს სიყვარულს ჩემეულად სიარული სჯობნებიაო. 
 9.  მადლობა ყურადღებისათვის

  Slide 9 - მადლობა ყურადღებისათვის

  • პრეზენტაციის ავტორი: რუსუდან გონაშვილი, ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა