TẠO SWAY ĐƠN GIẢN

Vào đầu năm 2014, Microsoft đã từng công bố về một công cụ trình chiếu mới có thể thay thế cho phần mềm PowerPoint truyền thống với tên gọi Microsoft Sway. Sau một thời gian dài thử nghiệm, mới đây, Microsoft đã chính thức cho phép dùng thử bộ công cụ này. Sway sở hữu thiết kế hiện đại, cách trình bày nội dung đơn giản, chuyên nghiệp và rất nhiều tính năng thú vị khác.

Office Mix
1.0x

TẠO SWAY ĐƠN GIẢN

Created 6 months ago

Duration 0:05:28
lesson view count 35
Vào đầu năm 2014, Microsoft đã từng công bố về một công cụ trình chiếu mới có thể thay thế cho phần mềm PowerPoint truyền thống với tên gọi Microsoft Sway. Sau một thời gian dài thử nghiệm, mới đây, Microsoft đã chính thức cho phép dùng thử bộ công cụ này. Sway sở hữu thiết kế hiện đại, cách trình bày nội dung đơn giản, chuyên nghiệp và rất nhiều tính năng thú vị khác.
Select the file type you wish to download