წითელი ნუსხა

პროექტის მიზანია, გაავრცელოს ინფორმაცია წითელი ნუსხის გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 10 სახეობების შესახებ. მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ გარემოსდაცვითი და ეკო ხედვა,გაუჩნდეთ პასუხისმგებლობა, რათა იზრუნონ გარემოზე, რომელიც საერთოა და ყველა ჩვენგანს ეკუთვნის. ვიმოქმედოთ პროექტის დევიზის თანახმად: ,,გაეცანი, გაუფრთხილდი, დაიცავი!!!"

წითელი ნუსხაეკოლოგია
1.0x

წითელი ნუსხა

Created 1 year ago

Duration 0:06:57
lesson view count 75
პროექტის მიზანია, გაავრცელოს ინფორმაცია წითელი ნუსხის გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 10 სახეობების შესახებ. მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ გარემოსდაცვითი და ეკო ხედვა,გაუჩნდეთ პასუხისმგებლობა, რათა იზრუნონ გარემოზე, რომელიც საერთოა და ყველა ჩვენგანს ეკუთვნის. ვიმოქმედოთ პროექტის დევიზის თანახმად: ,,გაეცანი, გაუფრთხილდი, დაიცავი!!!"
Select the file type you wish to download