Computer Science advocacy

Vai trò của Khoa học máy tính trong cuộc sống và công việc Bài soạn hưởng ứng lời kêu gọi góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT Việt Nam

CPComputer Science
1.0x

Computer Science advocacy

Created 1 year ago

Duration 0:02:01
lesson view count 10
Vai trò của Khoa học máy tính trong cuộc sống và công việc Bài soạn hưởng ứng lời kêu gọi góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT Việt Nam
Select the file type you wish to download