Math_Lesson1

Iteraktivna lekcija koja na ucenicite im ovozmozuva samostojno usvojuvanje znaenja preku resavanje problemski situacii kao i individualen pristap vo ucenjeto.

kruznicakrugdijametarradiusplostina na krugperimetar na krug
1.0x

Math_Lesson1

Created 2 years ago

Duration 0:04:37
lesson view count 21
Iteraktivna lekcija koja na ucenicite im ovozmozuva samostojno usvojuvanje znaenja preku resavanje problemski situacii kao i individualen pristap vo ucenjeto.
Select the file type you wish to download