Gravitacija

Physics
1.0x

Gravitacija

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 94
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: Physics
 1. Gravitacija

  Slide 1 - Gravitacija

  • Izradio: Romeo dombaj 8.a
 2. Gravitacija ili sila teža

  Slide 2 - Gravitacija ili sila teža

  • (lat. gravitas: težina)
  • sila uzajamnog privlačenja između masa
  • jedna od četiriju osnovnih sila
 3. Slide 3

  • g = G / m
  • Gravitacija
  • (N/kg – njutn p0 kilogramu)
  • Težina
  • (N – njutn)
  • Masa
  • (kg – kilogram)
 4. Ubrzanje padanja tijela

  Slide 4 - Ubrzanje padanja tijela

  • Galileo Galilei – riješen problem o padanju tijela
  • ubrzanje zemljine sile teže bilo kojega padajućeg tijela na površini Zemlje je konstantno i jednako za sva tijela.
 5. Newtonov zakon gravitacije ili opći zakon gravitacije

  Slide 6 - Newtonov zakon gravitacije ili opći zakon gravitacije

  • iskazuje da se svaka dva tijela privlače uzajamno silom koja je razmjerna umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti
 6. Putanja planeta oko Sunca:

  Slide 7 - Putanja planeta oko Sunca:

  • Planete se okreću oko Sunca zbog gravitacije
 7. Gravitacije nekih planeta:

  Slide 8 - Gravitacije nekih planeta:

  • Zemlja: 9,807 m/s² (N/kg)
  • Mjesec: 1,622 m/s² (N/kg)
  • Mars: 3,711 m/s² (N/kg)
  • Jupiter: 24,79 m/s² (N/kg)
 8. KVIZ:

  Slide 10 - KVIZ:

 9. Slide 13

  • Hvala na pažnji !