Штурецот и мравката-The cricket and the ant

Склопот од слика,говор и текст е најлесен начин ученикот да ја разбере лекцијата на часот. Овој начин на обработка на басна му помага на малиот ученик -полесно да ги согледа карактеристиките на ликовите -да изведе свој заклучок -да ја развива креативноста при изразувањето и реализација на своите идеи.

1.0x

Штурецот и мравката-The cricket and the ant

Created 2 years ago

Duration 0:09:07
lesson view count 127
Склопот од слика,говор и текст е најлесен начин ученикот да ја разбере лекцијата на часот. Овој начин на обработка на басна му помага на малиот ученик -полесно да ги согледа карактеристиките на ликовите -да изведе свој заклучок -да ја развива креативноста при изразувањето и реализација на своите идеи.
Select the file type you wish to download