Sway på alle enheter

Sway lar deg lage, presentere og vise innhold på en helt ny og interaktiv måte – på tvers av enheter. Sway lar deg fokusere på hva du vil fortelle og hjelper deg med resten.

Studer smarterestjerneelev med Office 365OfficeSwaymsftedu
1.0x

Sway på alle enheter

Created 1 year ago

Duration 0:00:26
lesson view count 5
Sway lar deg lage, presentere og vise innhold på en helt ny og interaktiv måte – på tvers av enheter. Sway lar deg fokusere på hva du vil fortelle og hjelper deg med resten.
Select the file type you wish to download