კულტურისა და სულიერი ნავსაყუდელის დაცვა XXI საუკუნის გამოწვევა.

ამ გაკვეთილის გაცნობით მოსწავლეები კონკრეტული მაგალითის გამოყენებით - ჩვენს შემთხვევაში გორის ციხის მაგალითით - შეძლებენ კვლევის დაგეგმვას და ჩატარებას; მატერიალური კულტურის ძეგლის აღწერას და მისი ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულებების გაცნობიერებას; იმ საფრთხის გარკვევას, რომელიც ემუქრება კულტურულ მემკვიდრეობას და გააცნობიერებენ იმ საშუალებებს რაც არსებობს მისი კონსერვაციისათვის; ასევე იმის გაცნობიერებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მასზე ზრუნვა მათი პასუხისმგებლობაცაა;

HistoryCivic Education
1.0x

კულტურისა და სულიერი ნავსაყუდელის დაცვა XXI საუკუნის გამოწვევა.

Created 1 year ago

Duration 0:37:07
lesson view count 121
ამ გაკვეთილის გაცნობით მოსწავლეები კონკრეტული მაგალითის გამოყენებით - ჩვენს შემთხვევაში გორის ციხის მაგალითით - შეძლებენ კვლევის დაგეგმვას და ჩატარებას; მატერიალური კულტურის ძეგლის აღწერას და მისი ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულებების გაცნობიერებას; იმ საფრთხის გარკვევას, რომელიც ემუქრება კულტურულ მემკვიდრეობას და გააცნობიერებენ იმ საშუალებებს რაც არსებობს მისი კონსერვაციისათვის; ასევე იმის გაცნობიერებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მასზე ზრუნვა მათი პასუხისმგებლობაცაა;
Select the file type you wish to download