თამარ დუჩიძის რესურსი "დრო. დროის ერთეულები"

რესურსის მიზანია მოსწავლემ შეძლოს ისრებიან და ელექტრონულ-ციფრულ საათებზე დროის ამოცნობა. დროის ინტერვალების აღწერა, დადგენა; დროის ერთეულებს შორის კავშირის გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.

1.0x

თამარ დუჩიძის რესურსი "დრო. დროის ერთეულები"

Created 1 year ago

Duration 0:02:38
lesson view count 2
რესურსის მიზანია მოსწავლემ შეძლოს ისრებიან და ელექტრონულ-ციფრულ საათებზე დროის ამოცნობა. დროის ინტერვალების აღწერა, დადგენა; დროის ერთეულებს შორის კავშირის გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.
Select the file type you wish to download