ო.ჭილაძე, "ადამიანი გაზეთის სვეტში" (აზროვნების ექვსი ქუდი)

ჯგუფებად დაყოფილ მოსწავლეებს ურიგდებათ სხვადასხვა ფერის ქუდები, რომლებიც მათ როლებს არგებთ. თეთრი ქუდი გულისხმობს ფაქტებზე ორიენტირებას, წითელი - გრძნობებზე, მწვანე - შემოქმედებითობაზე, შავი - კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე, ყვითელი - პოზიტიურად აზროვნებაზე, ლურჯი - მიზეზშედეგობრიობის კონტროლზე. რესურსში მკაფიოდ არის გადმოცემული გამიზნული დავალება. ვიხურავთ რა აზროვნების ქუდს, ვირგებთ როლს; ერთი ქუდის მეორით შეცვლისას ხდება აზროვნების „გადართვა“. მასწავლებელი ტექსტს ყოფს მონაკვეთებად. მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ იწყება გააზრება სლაიდებზე დატანილი დავალებების გამოყენებით წერილობით, ზეპირად, ხატვით, ჟესტებითა და მიმიკებით. მოსწავლეებს ეძლევათ დახურული და ღია დავალებები.

literature
1.0x

ო.ჭილაძე, "ადამიანი გაზეთის სვეტში" (აზროვნების ექვსი ქუდი)

Created 1 year ago

Duration 0:02:50
lesson view count 106
ჯგუფებად დაყოფილ მოსწავლეებს ურიგდებათ სხვადასხვა ფერის ქუდები, რომლებიც მათ როლებს არგებთ. თეთრი ქუდი გულისხმობს ფაქტებზე ორიენტირებას, წითელი - გრძნობებზე, მწვანე - შემოქმედებითობაზე, შავი - კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე, ყვითელი - პოზიტიურად აზროვნებაზე, ლურჯი - მიზეზშედეგობრიობის კონტროლზე. რესურსში მკაფიოდ არის გადმოცემული გამიზნული დავალება. ვიხურავთ რა აზროვნების ქუდს, ვირგებთ როლს; ერთი ქუდის მეორით შეცვლისას ხდება აზროვნების „გადართვა“. მასწავლებელი ტექსტს ყოფს მონაკვეთებად. მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ იწყება გააზრება სლაიდებზე დატანილი დავალებების გამოყენებით წერილობით, ზეპირად, ხატვით, ჟესტებითა და მიმიკებით. მოსწავლეებს ეძლევათ დახურული და ღია დავალებები.
Select the file type you wish to download