გაკვეთილის თემა- ფუტკარი

მაუსი მიიტანეთ ეკრანის შუა ნაწილში და ,,Play“-ით ჩართეთ ვიდეოს ჩვენების რეჟიმი. ვიდეოს დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება არჩევითპასუხიანი შეკითხვა. ,,Quizzes Videos Apps“-ით შექმნილია ინტერაქციული ვიდეოები (ტესტური დავალებები), შეკითხვის ქვეშ თქვენ უნდა შეარჩიოთ სწორი პასუხი და შესაბამის ველში მონიშნოთ. მონიშნული პასუხი მიიღებს მწვანე ფერს. შემდეგ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ,,Submit” ფანჯარა მონიშნეთ. არასწორი პასუხის შემთხვევაში ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება ნარინჯისფერი ფანჯარა ,,Incorrect Please try again”. პროგრამა გაძლევთ საშუალებას შეიტანოთ კორექტირება. შეასწორეთ პასუხი და მარჯვენა ქვედა კუთხეში ,,Submit“ ფანჯარა მონიშნეთ. სწორი პასუხის შემთხვევაში ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება მწვანე ფერის ფანჯარა ,,Correct Great Job!“. მარჯვენა ქვედა კუთხეში გამოჩნდება ორი ფანჯარა ,,Retry” და ,,Continue”. ,,Retry” -ის თუ მონიშნავთ იგივე შეკითხვაზე გადაგიყვანთ, ხოლო ,,Continue”-ის თუ მონიშნავთ გადახვალთ შემდეგ შეკითხვაზე.

ფუტკარისკათაფლი
1.0x

გაკვეთილის თემა- ფუტკარი

Created 1 year ago

Duration 0:01:40
lesson view count 61
მაუსი მიიტანეთ ეკრანის შუა ნაწილში და ,,Play“-ით ჩართეთ ვიდეოს ჩვენების რეჟიმი. ვიდეოს დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება არჩევითპასუხიანი შეკითხვა. ,,Quizzes Videos Apps“-ით შექმნილია ინტერაქციული ვიდეოები (ტესტური დავალებები), შეკითხვის ქვეშ თქვენ უნდა შეარჩიოთ სწორი პასუხი და შესაბამის ველში მონიშნოთ. მონიშნული პასუხი მიიღებს მწვანე ფერს. შემდეგ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ,,Submit” ფანჯარა მონიშნეთ. არასწორი პასუხის შემთხვევაში ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება ნარინჯისფერი ფანჯარა ,,Incorrect Please try again”. პროგრამა გაძლევთ საშუალებას შეიტანოთ კორექტირება. შეასწორეთ პასუხი და მარჯვენა ქვედა კუთხეში ,,Submit“ ფანჯარა მონიშნეთ. სწორი პასუხის შემთხვევაში ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება მწვანე ფერის ფანჯარა ,,Correct Great Job!“. მარჯვენა ქვედა კუთხეში გამოჩნდება ორი ფანჯარა ,,Retry” და ,,Continue”. ,,Retry” -ის თუ მონიშნავთ იგივე შეკითხვაზე გადაგიყვანთ, ხოლო ,,Continue”-ის თუ მონიშნავთ გადახვალთ შემდეგ შეკითხვაზე.
Select the file type you wish to download