SỬ DỤNG MS FORM TẠO CÂU TRẮC NGHIỆM

Hướng dẫn cơ bản giúp giáo viên tạo câu trắc nghiệm cho học sinh thi trắc nghiệm trực tuyến.

Computer
1.0x

SỬ DỤNG MS FORM TẠO CÂU TRẮC NGHIỆM

Created 11 months ago

Duration 0:07:21
lesson view count 51
Hướng dẫn cơ bản giúp giáo viên tạo câu trắc nghiệm cho học sinh thi trắc nghiệm trực tuyến.
Select the file type you wish to download