ტიტრების(closed caption) მომართვა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია ტიტრების მომართვა, სტილის შეცვლა

1.0x

ტიტრების(closed caption) მომართვა

Created 1 year ago

Duration 0:01:52
lesson view count 10
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია ტიტრების მომართვა, სტილის შეცვლა
Select the file type you wish to download