Distribuer sider på tvers av klassenotatblokker

Denne lar deg sende sider til flere klassenotatblokker samtidig, og er spesielt nyttig om du underviser flere fag. Velg hvilke klassenotatblokker du ønsker å sende innhold til og velg deretter hvilke inndelinger du ønsker å sende innholdet til. I denne Mixen viser jeg deg hvordan dette gjøres.

OneNotedistribusjonKlassenotatblokk tilleggorganiseringeffektiviseringTPOspesialundervisningtutorial
1.0x

Distribuer sider på tvers av klassenotatblokker

Created 1 year ago

Duration 0:01:01
lesson view count 23
Denne lar deg sende sider til flere klassenotatblokker samtidig, og er spesielt nyttig om du underviser flere fag. Velg hvilke klassenotatblokker du ønsker å sende innhold til og velg deretter hvilke inndelinger du ønsker å sende innholdet til. I denne Mixen viser jeg deg hvordan dette gjøres.
Select the file type you wish to download