Test

ทดสอบการ Upload

1.0x

Test

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 18
ทดสอบการ Upload
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. My story

  Slide 1 - My story

  • @Joann
 2. รู้ยัง..พี่เป็นใคร

  Slide 2 - รู้ยัง..พี่เป็นใคร

  • นางสาวศิริมา ชูสงค์ (ครูโจแอน)
  • ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตรัง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานีเขต 2
  • คบเพื่อนนะ>>>facebook : Joann Zabza
  • ID Line >>>> joann4646 ไว้คุยกันจ้า
 3. รู้ยัง...พี่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะ

  Slide 3 - รู้ยัง...พี่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะ

  •  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  •  ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  •  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 4. งานอดิเรก

  Slide 4 - งานอดิเรก

  • ดูหนัง
  • ฟังเพลง
  • เล่นเกม, เล่นอินเทอร์เน็ต
  • อ่านหนังสือบ้าง...นานครั้งนะ..อิอิ