แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

1.0x

แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

Created 6 months ago

Duration 0:00:00
lesson view count 7
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
Select the file type you wish to download