უჯრედი

მასალა განკუთვნილია მეშვიდე კლასელებისთვის, თემა უჯრედის გაცნობის შემდეგ საკითხის გამთლიანებაში და ერთიან კონტექსტში წარმოდგენაში დაეხმარებათ.

ბიოლოგიაუჯრედიმცენარე
1.0x

უჯრედი

Created 2 years ago

Duration 0:00:32
lesson view count 32
მასალა განკუთვნილია მეშვიდე კლასელებისთვის, თემა უჯრედის გაცნობის შემდეგ საკითხის გამთლიანებაში და ერთიან კონტექსტში წარმოდგენაში დაეხმარებათ.
Select the file type you wish to download