ფანჯრის კიდეში მიტანისას ზომის შეცვლა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ ან გამოვრთოთ ფუნქციონალი, რომლის მეშვეობითაც ფანჯრის კიდეში მიტანისას ფანჯრის ზომა შეიცვლება

1.0x

ფანჯრის კიდეში მიტანისას ზომის შეცვლა

Created 1 year ago

Duration 0:01:21
lesson view count 6
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ ან გამოვრთოთ ფუნქციონალი, რომლის მეშვეობითაც ფანჯრის კიდეში მიტანისას ფანჯრის ზომა შეიცვლება
Select the file type you wish to download