საკოორდინატო სიბრტყე

პრეზენტაცია განკუთვნილია საბაზო საფეხურის VII კლასის მოსწავლეთათვის.

1.0x

საკოორდინატო სიბრტყე

Created 1 year ago

Duration 0:02:05
lesson view count 80
პრეზენტაცია განკუთვნილია საბაზო საფეხურის VII კლასის მოსწავლეთათვის.
Select the file type you wish to download