จังหวัดที่ติดทะเลไทย

จังหวัดที่ติดทะเลไทย

Thailand Geography
1.0x

จังหวัดที่ติดทะเลไทย

Created 3 years ago

Duration 0:02:27
lesson view count 1457
จังหวัดที่ติดทะเลไทย
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. จังหวัดที่ติดทะเลไทย

  Slide 1 - จังหวัดที่ติดทะเลไทย

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • โดย ชัชวาลย์ อุสาหะ
 2. วัตถุประสงค์

  Slide 2 - วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
  • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงจังหวัดต่างๆที่ติดทะเล
 3. แผนที่ทะเลไทย

  Slide 5 - แผนที่ทะเลไทย

 4. จังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน

  Slide 6 - จังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน

  • ระนอง
  • พังงา
  • ภูเก็ต
  • ตรัง
  • กระบี่
  • สตูล
 5. จังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย

  Slide 7 - จังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย

  • ตราด
  • จันทบุรี
  • ระยอง
  • ชลบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • กรุงเทพมหานคร
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรสงคราม
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ชุมพร
  • สุราษฏร์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • พัทลุง
  • สงขลา
  • ปัตตานี
  • นาราธิวาส